vergoeding dietist 2024

De dietist wordt in 2024 vergoed vanuit het basis pakket , 3 uur per jaar , met aftrek van eigen risico

Bent u aanvullend verzekerd dan is er nog aanvullende behandeltijd .

Indien u doorverwezen bent via de ketenzorg dan is er geen eigen risico , dit geldt voor mensen met Diabetes Mellitus ( onder behandeling bij poh en of huisarts) CVRM en COPD

Leave a reply